Category: Kara Tahta

1 2 3 6 10 / 60 POSTS
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 20 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 19 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 18 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 17 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 17 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
1 2 3 6 10 / 60 POSTS