Category: Përralla e Trëndafilit

1 2 10 / 18 POSTS
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 6 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 5 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 2

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 4 – Pjesa 1

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 3 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Episodi 3 – Pjesa 3

Gul Masali (Përralla e Trëndafilit) – Tregon historinë e Gonkës, e cila has sekretet misterioze të së kaluarës falë trashëgimisë që i la pas vdekjes [...]
1 2 10 / 18 POSTS