Tag: Dërrasë e Zezë me titra shqip

1 2 3 10 / 30 POSTS
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 10 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 9 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 2

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 8 – Pjesa 1

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 7 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasë e Zezë) – Episodi 7 – Pjesa 3

Kara Tahta (Dërrasa e Zezë) - Tregon historinë e Atllasit, një mësues matematike i caktuar për të dhënë mësim në shkollën ku ai u ngacmua kur ishte m [...]
1 2 3 10 / 30 POSTS